Köpvillkor

Köpvillkor

Följande köpevillkor gäller för försäljning av barn- och babyprodukter och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av Mastercom AB, organisationsnummer 556494-2638, (nedan kallat Gabriellas Playroom), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och Gabriellas Playroom. Vid försäljning till konsument tillämpar Gabriellas Playroom de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Gabriellas Playroom nätbutik (www.GabriellasPlayroom.com) kallas nedan GabriellasPlayroom.com

Allmänt

GabriellasPlayroom.com säljer barn- och babyprodukter via internet till privatpersoner i Sverige. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig svensk ID-handling för paketförsändelser. Om du är under 18 år behöver du ha fått samtycke till ditt inköp från din vårdnadshavare.

Beställning

Beställning görs på vår hemsida GabriellasPlayroom.com Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att ringa kundservice på 0708690602 eller skicka ett mejl [email protected] Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, lagerdifferenser, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart välja att avboka din order utan kostnad.

Rabattkoder kan endast användas enskilt, ej i kombination med varandra.

Gabriellas Playroom levererar inte till Åland.

Betalning

I kassan kan du välja mellan betalsätten faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning med swish.

Alla betalningssätt hanteras av Klarna & Nets samt swish.

Gabriellas Playroom garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på GabriellasPlayroom.com är säkra. Gabriellas Playroom erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med Nets. Vid betalning med kort skickas kunden vidare till en säker sida där kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Gabriellas Playroom hanterar aldrig kundens kortuppgifter. Kunden kan endast handla med kort utställda inom Norden.

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid beställning.

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avser integritet och beskriver hur Mastercom AB, org. nr 556494-2638, Mönstringsvägen 134, 184 33 Åkersberga, e-post: [email protected], samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller när Gabriellas Playroom tillhandahåller tjänster och produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss på Gabriellas Playroom, har kontakt med vår kundservice, besöker våra webbplatser eller skapar ett Gabriellas Playroomkonto.

Med integritetspolicyn vill vi att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss samt visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

M;astercom AB är personuppgiftsansvarig för att Gabriellas Playroom behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi personuppgifter?

När du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet, skapar ett Gabriellas Playroomkonto eller kontaktar vår kundservice behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som möjligt. Det betyder att vi bara använder de uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning och upprätthålla kommunikationen med dig.

Personuppgifter vi samlar in för dig som är kund är följande:

•    Namn

•    Adress (leverans- och räkningsadress)

•    E-postadress

•    Telefonnummer

•    Kundnummer

•    Köphistorik

•    IP-adress och information om användning av webbplatsen

•    Personuppgifter som du anger vid kontakt med Gabriellas Playroom, t.ex. med kundservice eller via Mina sidor

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, t.ex. PostNord och Klarna.

När du besöker vår hemsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter blir anonymiserade och används för vår statistik och för att vi ska kunna förbättra vår internet- och onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Detta innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade.

5. Sammanställning av personuppgiftshantering:

5.1. Hantera beställning inklusive notiser och efterföljande support

Exempel: För att leverera, erbjuda betal- och lev.- alternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara frågor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp

Typ av personuppgifter:

•    Namn, adress, e post, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Betalinformation

•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

5.2. Fullföljande av lagkrav

Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring

Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse

Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen

Typ av personuppgifter:

•    Namn, adress, e post, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Betalinformation

5.3. Registrering och hantering av konto

Exempel: Ge behörighet till inloggning på ”Mina sidor”, ge tillgång till orderhistorik, upprätthålla relevans i kontaktuppgifter, erbjuda sparade favoriter

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp

Lagringstid: Så länge du har ett Gabriellas Playroomkonto

Typ av personuppgifter:

•    Namn, adress, e post, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Användning av webbplats

•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

5.4. Marknadsföring av produkter och tjänster

Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via e post eller SMS på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och events mot visst kundsegment

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp och samtycke

Lagringstid: 12 månader efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas

Typ av personuppgifter:

•    Namn, adress, e post, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Användning av webbplats

•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

5.5. Utveckling av företagets tjänster och produkter, och analyser av kundkollektivet i stort

Exempel: Analyser av användarupplevelse, analyser av sortiment

Rättslig grund: Berättigat intresse

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp

Typ av personuppgifter:

•    Namn, adress, e post, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Betalinformation

•    Användning av webbplats

5.6. Förhindrande av missbruk av tjänst och stävjande av brott

Exempel: Förhindra bedrägerier, förhindra olovlig åtkomst till konton

Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse

Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver

Typ av personuppgifter:

•    Namn, adress, e post, telefonnummer

•    Orderinformation

•    Leveransinformation

•    Betalinformation

6. Hur länge sparas personuppgifterna?

Gabriellas Playroom sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet. Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift och ändamål. Se punkt 7 för mer detaljer.

7. Hur skyddas personuppgifterna?

Gabriellas Playroom har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig helt trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

8. Lämnas personuppgifterna ut till någon?

Gabriellas Playroom lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners eller koncernbolag med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för Gabriellas Playroom räkning inom t.ex. leverans, betalning och kommunikation. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke.

Gabriellas Playroom kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa Gabriellas Playroom rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor.

Om någon av Gabriellas Playroom leverantörer eller samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kan Gabriellas Playroom komma att överföra dina personuppgifter dit. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Gabriellas Playroom att vidta de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt.

Saknas tillstånd för att sälja dina personuppgifter till tredje part kommer så inte att ske.

9. Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har även rätt att begära följande:

Tillgång till dina personuppgifter:

Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från Gabriellas Playroom om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter:

På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter:

På din begäran tar vi bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de ej behövs längre för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter:

På din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål. Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Vid behandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till [email protected] När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Det finns också alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring i alla våra utskick.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Cookies

Gabriellas Playroom använder cookies på webbplatserna, mer information hittar du i vår cookiepolicy.

11. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar ifall det skulle bli nödvändigt p.g.a. ny teknologi. Var god säkerställ att du har den mest aktuella versionen. Ifall vi ändrar grundläggande paragrafer i denna dataskyddsförklaring kommer vi att gå ut med information om detta på vår hemsida.

Copyright

Allt innehåll på den här webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Gabriellas Playroom.com eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Force Majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Detta innebär att Gabriellas Playroom befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Tvist

Klagomål eller synpunkter avseende Gabriellas Playroom tjänster eller produkter bör meddelas till vår kundservice via e-post alternativt telefon 0708690602. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.